Ofte stilte spørsmål om Gjensidige Bolighandel

Enten du skal selge eller kjøpe bolig, eller du bare er nysgjerrig på hvordan Gjensidige Bolighandel fungerer, skal du være trygg på at du får svar på det du lurer på. Vi har samlet ofte stilte spørsmål her.

Selge bolig

 • Eiendomsmegling

  Hva er forskjellen på Gjensidige Bolighandel og andre eiendomsmeglere?
  Noe av det som skiller oss fra andre meglertjenester er Tilstandsgarantien. Denne forsikringen, som bare vi tilbyr, kan ses på som en utvidet eierskifteforsikring som kan øke verdien på boligen din. Tilstandsgarantien gjør boligen din mer attraktiv på markedet fordi budgiverne kan være trygge på at eventuelle skjulte feil og mangler blir ordnet av oss – med håndverkere.

  Les mer om hvordan meglerne våre loser deg gjennom salgsprosessen.

  Hva er skiller Gjensidige Bolighandel og «selg selv-løsninger»?
  «Selg selv-løsninger» har ikke konsesjon fra Finanstilsynet til å drive eiendomsmegling. Uten en slik tillatelse kan de ikke tilby personlig rådgivning eller salgsstøtte. Vi har konsesjon fra Finanstilsynet. Det betyr at du kan føle deg trygg på at alle lover og regler blir fulgt, at du får nødvendig rådgivning, og at det alltid vil være en ansvarlig megler på hvert salgsoppdrag. Med selg selv-løsninger har du ikke tilgang på eiendomsmeglere og eiendomsmeglingsloven gjelder ikke.
  Hvor mye kan jeg spare på å bruke Gjensidige Bolighandel som eiendomsmegler?
  Gjensidige Bolighandel er billigere enn de fleste andre eiendomsmeglere. Med smarte løsninger jobber vi mer effektivt, og kan konsentrere oss om det som betyr noe, nemlig et smidig salg og en god salgspris. Vi tar ikke prosentvis provisjon, bare et lavt rådgivningsgebyr. Dermed slipper du å betale mer til oss, selv om du får mer for boligen din.

  Når du sammenligner tilbud fra oss med tilbud fra andre eiendomsmeglere, er det viktig at du inkluderer eierskifteforsikring om du har tenkt å selge boligen med Tilstandsgaranti. Vi gir deg dette inkludert i totalprisen, mens andre ofte legger på forsikringen til slutt.

  Hvor lenge varer avtalen min med Gjensidige Bolighandel?
  Oppdragsavtalen varer i 6 måneder. I de fleste tilfeller er dette tilstrekkelig for å gjennomføre et godt salg. Avtalen kan imidlertid forlenges hvis det er behov. Kontakt oss dersom dette skulle bli aktuelt.
  Hva skjer hvis jeg ønsker å avslutte salgsprosessen før boligen er solgt?
  Da betaler du kun for tjenestene som er utført, for eksempel takst, el-kontroll, fotografering m.m.
  Hva skjer hvis jeg ikke får solgt etter visning?
  Hvis du ikke får solgt boligen din etter første visningsrunde, legger du og megler en ny plan for videre prosess. Hvis du velger å trekke boligen fra markedet, betaler du kun for de tjenestene som er utført, for eksempel takst, el-kontroll, fotograf og visninger.
  Kan jeg selge boligen min uten Tilstandsgaranti?
  Ja, det kan du, men vi anbefaler deg å selge boligen med Tilstandsgaranti fordi forsikringen gir trygghet for både deg og kjøper. Oppdager ny eier feil eller mangler, tar Gjensidige det praktiske og økonomiske ansvaret.

  Les mer om Tilstandsgaranti

 • Takst og tilstandsrapport

  Hvor lang tid tar det til jeg får tilstandsrapporten?
  Du vil få tilstandsrapporten ca. to dager etter at takstmannen har vært på befaring.
  Jeg har tilstandsrapport fra en takstmann som ikke er godkjent av NITO takst og NTF. Kan jeg fortsatt kjøpe Tilstandsgaranti?
  Nei. For å få kjøpt Tilstandsgaranti, må tilstandskontrollen bli utført av ekstern og uavhengig takstmann, som er medlem av Norsk Takst, og el-kontrollør sertifisert for oppgaven.
  Hvem gjennomfører tilstandsvurderingen?
  Tilstandsvurderingen blir utført av en ekstern og uavhengig takstmann, sertifisert av Norsk Takst og en uavhengig el-kontrollør.
  Hva skjer hvis jeg er uenig i takstmannens vurdering?
  Takstrapporten er et uavhengig og eksternt produkt. For at vi skal kunne tilby eiendomsmegling med Tilstandsgaranti, må alle takstmenn følge Norsk Taksts retningslinjer. Gjensidige Bolighandel kan ikke påvirke det som står i takstrapporten.

  Hvis det viser seg at det er gjort feil i forbindelse med undersøkelsene av boligen din, kan du kontakte meglerne våre. De vil ta saken videre med en lokal takstmann som kjenner boligområdet ditt.

  Hva er en el-kontroll og hvorfor må jeg ha det?
  El-kontroll innebærer undersøkelse av sikringsskap, jording/kontinuitet, installasjon og brannvern. Vi bruker norsk standard for el-kontroll (NEK 405-2). Kontrollen gjennomføres av en ekstern og uavhengig elektriker som er sertifisert for oppgaven. Du må ha el-kontroll av boligen hvis du ønsker å kjøpe Tilstandsgaranti.
 • Boligannonse og prospekt

  Hvorfor må jeg ha en energiattest?
  Det er lovpålagt å ha energiattest. Den brukes i boligannonsen og prospektet for å fortelle potensielle kjøpere om hvor mye energi boligen krever ved normal bruk. Du kan selv lage en energiattest for boligen på energimerking.no og laste den opp i den digitale salgsløsningen vår.
  Hvorfor må jeg fylle ut egenerklæring?
  Som selger har du opplysningsplikt. Det vil si at du har plikt til å informere om boligens historikk i den grad du har kjennskap til den. Så lenge du svarer etter beste evne og ikke holder tilbake relevant informasjon, vil egenerklæringen frita deg fra ansvar for eventuelle feil og skader som oppstår etter at boligen er solgt.
  Hvem setter prisantydning?
  Du og megleren blir enige om prisantydning på boligen. Dette gjør dere blant annet med utgangspunkt i takstmannens vurdering av boligens markedsverdi.

  Prisantydningen må ikke være villedende for kjøper, og skal derfor være en pris du faktisk er villig til å selge for på det tidspunktet du markedsfører boligen.

  Må jeg fortelle om forkjøpsrett i annonsen og prospektet?
  Ja, det er lovpålagt å ha med informasjon om forkjøpsrett i annonsen og prospektet. Vi henter inn nødvendige opplysninger fra borettslag eller forretningsfører, og kontrollerer at de lovpålagte opplysningene kommer med i prospektet og annonsen.
  Hvordan fungerer det når jeg har valgt å bruke tekstforfatter?
  Etter at vi har bestilt tekstforfatter, vil du motta et skjema hvor du gir opplysninger om boligen. Dette, i tillegg til det vi allerede vet om boligen og nabolaget ditt, gir tekstforfatteren grunnlag for å skrive salgsteksten.

  Etter at du og megler har gjort eventuelle endringer, blir teksten publisert i salgsannonsen på FINN.no og i salgsprospektet.

  Hvordan går jeg frem hvis jeg ønsker å skrive annonsetekstene selv?
  Vi har lagt inn eksempeltekster i vår elektroniske salgsløsning, slik at du har et utgangspunkt du kan se på når du skriver din egen annonsetekst. Du kan også hente inspirasjon ved å ta en titt på andre annonser fra oss. Megleren din leser gjennom og godkjenner annonseteksten før den publiseres.

  Det er viktig å huske på at en god boligannonse skal være både informativ og selgende, samtidig som den skal være ærlig. Du er ansvarlig for at annonsen gir et riktig bilde av boligen og at du ikke holder tilbake informasjon som er vesentlig for kjøper.

  Lager Gjensidige Bolighandel fysiske prospekt?
  I utgangspunktet gjør vi ikke det. Undersøkelser viser at stadig flere ønsker digitale prospekter og at færre enn tidligere tar med seg prospekt hjem fra visning. Ønsker du likevel dette, kan vi hjelpe deg med.
 • Fotograf

  Kan jeg velge fotograf selv?
  Dette ordner vi for deg. Vi benytter kun profesjonelle boligfotografer som er godkjent av oss, fordi vi er opptatte av at boligen din skal fremstå som mest mulig attraktiv. Vi kan gjøre unntak i tilfeller der selger har tilgang til egen, profesjonell fotograf. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å godkjenne bildene før annonsen publiseres.
  Hva bør jeg forberede til boligfotografen kommer?
  I forkant av fotograferingen sender vi deg en sjekkliste med hva du bør gjøre med boligen.
  Hvor lang tid tar det til bildene er klare?
  Bildene er redigert og klare til bruk 1-2 dager etter fotografering.
 • Visning

  Må jeg stå på visning selv?
  Det kommer an på hvor i landet du bor. Vi har visningsansvarlige i utvalgte områder. Dersom du skal holde visning selv eller velger å bruke noen du kjenner som er komfortabel med oppgaven, gir vi deg gode råd i forkant og sender deg nødvendig visningsmateriell.

  Les våre beste tips til en vellykket visning

  Hvor mange visninger bør jeg holde?
  Det er vanlig å velge 1 eller 2 visningsdager, men noen ganger er det nødvendig med flere. En del velger også å holde private visninger utenom annonsert tidspunkt. Det kan bidra til et bedre salg.
  Når er det best å holde visning?
  Her finnes det ikke noe fasitsvar, men har du god utsikt, balkong, hage eller andre ting som kommer bedre fram på visse tider av døgnet, anbefaler vi deg å ta hensyn til dette.
  Hva trenger jeg av utstyr til visningen?
  Du vil få tilsendt en pakke med visningsmateriell før første visning. Denne inneholder to gateskilt med lyskilde, «Til salgs»-plakat til døren, visningslapp til ringeklokke, visningsliste og bordskilt om Tilstandsgarantien.
 • Budrunden

  Hvilken informasjon får jeg og interessentene se i budrunden?
  Du og megler ser all informasjon om samtlige bud: størrelsen på budene, navn på budgiver(e), kontaktinformasjon, forbehold og akseptfrister. Du ser også en nedtellingsklokke så du vet hvor lang tid du har på å akseptere et bud.

  Budgiverne og interessentene får tilgang til en side med oversikt over budene. De får kun se størrelsen på budene, eventuelle forbehold og akseptfrister. Budgiverne er anonymisert. Budene sendes i tillegg automatisk på SMS til alle som har meldt seg som interessenter.

  Det er forkjøpsrett på boligen min. Hvordan håndterer jeg det?
  Hvis det er forkjøpsrett på boligen, blir dette håndtert i etterkant av budrunden. Personer med forkjøpsrett har da mulighet til å kjøpe boligen til de samme betingelsene som ligger til grunn for budet du har akseptert.

  Forkjøpsrett gjelder bare borettslag. Når vi henter inn dokumentene før salget, varsler vi også forretningsfører i borettslaget, som passer på at alt blir korrekt kommunisert til naboene dine. Du trenger derfor ikke tenke på noe i forbindelse med forkjøpsretten.

  Hva skjer om noen ønsker å kjøpe boligen min før visning?
  Vi anbefaler generelt ikke å selge boligen før visning. Uten en budrunde kan du ikke vite om du får solgt til den reelle markedsverdien, men du står uansett fritt til å akseptere bud fra hvem som helst når som helst. Om dette blir aktuelt for deg, vær klar over at meglere ikke har lov til å videreformidle bud med kortere akseptfrist enn kl. 12.00 dagen etter siste annonserte visning. Et salg før denne fristen må derfor skje direkte mellom selger og kjøper. Dersom noen henvender seg til deg med ønske om å kjøpe boligen direkte, anbefaler vi å vente til du har fått snakket med megleren.
 • Oppgjør og overtakelse

  Hva må jeg sjekke før jeg signerer kontrakten?
  Kontrakten lages automatisk når du har akseptert et bud. Du og kjøper signerer den digitalt ved hjelp av BankID. Alle vanlige og nødvendige betingelser er med i den forhåndsutfylte kontrakten. Det er viktig at du sjekker at alle opplysninger stemmer, særlig kjøpesum, forbehold og overtakelsesdato.
  Hvordan signerer jeg kontrakten etter budrunden?
  Både du og kjøper signerer kontrakten ved hjelp av BankID. Det er enkelt og gjør at du slipper å ta turen til meglerkontoret. Du kan når som helst logge deg inn og se hvem som har signert. Når alle har signert, mottar du en e-post med den endelige kontrakten.
  Hvordan foregår oppgjøret?
  Når overtakelsesprotokollen er signert av begge parter, starter prosessen med å overføre pengene. Hvis dere benytter elektronisk tinglysing vil det normalt ta 2-3 virkedager, men dette avhenger noe av kjøperens bank. Hvis det må utstedes fysiske skjøter som signeres manuelt, kan det ta 10-12 virkedager.

  Hvis du har lån på boligen du selger, vil dette lånet bli innfridd (betalt) med pengene fra oppgjøret. Det som blir til overs blir overført til kontoen du har oppgitt. Både kjøper og selger får e-post med oppgjørsoppstilling når ny eier er tinglyst og oppgjøret til selger er utbetalt.

Kjøpe bolig

 • Budrunden

  Hvordan melder jeg meg som interessent til budrunden?
  Du melder din interesse for en bolig ved å følge lenken i FINN.no-annonsen som heter «Meld deg som interessent». Den fører deg til budoversikten, der du legger inn telefon og e-post. Når budrunden begynner vil du få en SMS for hvert bud som kommer inn.
  Når kan jeg legge inn bud?
  Så snart en bolig er annonsert på FINN.no, åpner vi budportalen, og du kan legge inn bud. Det er imidlertid ikke mulig å sette en akseptfrist som er kortere enn kl. 12.00 første virkedag etter den siste annonserte visning.
  Kan andre budgivere se budene mine?
  En anonym versjon av budene ligger på den åpne budoversikten, og sendes via SMS til alle som har registrert seg som interessenter. Ingen får vite navnet ditt, men kun se beløpet, og eventuelle forbehold og akseptfrist.
  Hvordan legger jeg inn forbehold i budet mitt?
  Du legger inn forbehold når du legger inn bud. Det er viktig at du beskriver forbeholdet så tydelig som mulig for å unngå misforståelser. Et typisk forbehold kan være at du ønsker at hvitevarene skal inkluderes. Da må du spesifisere hvilke hvitevarer det er snakk om. Hvis du har forbehold som trenger avklaring, må du også skrive hvordan disse skal avklares og til hvilken frist.
  Hvordan vet jeg hvem som leder budrunden?
  Det høyeste budet vises alltid øverst, men det er ikke bare pris som kan påvirke selgerens endelige beslutning. Det høyeste budet kan ha forbehold som selger ikke vil akseptere, som kort akseptfrist eller overtagelsesdato langt frem i tid. Selger står fritt til å velge hvilket bud hun eller han vil akseptere.
  Hva skjer når selger aksepterer et bud?
  Når selger aksepterer et bud, er budrunden over og øvrige interessenter og budgivere får SMS om dette. Kjøper og selger får en e-post umiddelbart etter aksept som forklarer hvordan man skal signere kontrakten. Et akseptert bud er bindende for både selger og kjøper, og kan ikke gjøres om, uansett hva som skjer etter at aksepten er gitt.
  Hva skjer hvis det er forkjøpsrett på boligen jeg vil kjøpe?
  Personer med forkjøpsrett kan kjøpe boligen til de samme betingelsene som det aksepterte budet. Dette blir håndtert av megler og forretningsfører i etterkant av budaksepten. Endelig kjøper blir ikke avklart før fristen har gått ut.
 • Kontrakt

  Hva må jeg sjekke før jeg signerer kontrakten?
  Kontrakten lages automatisk når selgeren har akseptert budet ditt og signert elektronisk av selger og kjøper. Alle vanlige og nødvendige betingelser er med i den forhåndsutfylte kontrakten. Ved behov kan dere endre dato for overtakelse, legge til flere kjøpere eller skrive inn avtaler som dekker forbehold kjøperen la inn.
  Hvordan signerer jeg kontrakten etter budrunden?
  Både du og selger signerer kontrakten ved hjelp av BankID. Dermed er det ikke nødvendig med et fysisk kontraktsmøte. Du kan når som helst logge inn og se hvem som har signert. Når alle har signert vil du motta en e-post med den endelige kontrakten.
 • Overtakelse

  Hva skal skje på overtakelsen?
  På overtakelsesmøtet tar selger med seg en overtakelsesprotokoll, som er en liste over alt dere skal kontrollere før dere signerer og boligen skifter eier.

  Det første du bør gjøre er å sjekke at boligen er vasket og ryddet, og at den er i samme stand som på visningen. Hvis det er noe som ikke stemmer, anbefaler vi deg å ta kontakt med ansvarlig megler for å høre hva du skal gjøre videre.

  Hvordan fyller vi ut overtakelsesprotokollen?
  Selger har en elektronisk overtakelsesprotokoll tilgjengelig gjennom Gjensidige Bolighandel. Dere fyller ut denne på mobil eller nettbrett, og signerer elektronisk. Dere kan også fylle ut overtakelsesprotokollen som papirskjema, men det tar lenger tid å tinglyse.
  Hva gjør jeg hvis jeg syns boligen er for dårlig vasket?
  Hvis boligen er dårlig vasket, har selger rett til å vaske på nytt. Dette må skje omgående. Alternativt kan dere trekke et avtalt beløp fra den totale kjøpesummen, som dekker vaskekostnadene. Dette må da inkluderes i overtakelsesprotokollen før den signeres.
 • Oppgjør

  Hvordan foregår oppgjøret?
  Når overtakelsesprotokollen er signert av begge parter, starter prosessen med å overføre pengene. Hvis dere benytter elektronisk tinglysing vil det normalt ta 2-3 virkedager, men dette avhenger noe av kjøperens bank. Hvis det må lages fysiske skjøter som signeres manuelt, kan det ta 10-12 virkedager.

  Både kjøper og selger får e-post med en oppgjørsoppstilling når ny eier er tinglyst og oppgjøret til selger er utbetalt.

  Er boligen fortsatt forsikret om den blir solgt videre før det er gått 5 år?
  Nei.

Forsikring

 • Tilstandsgaranti

  Hva er Tilstandsgaranti?
  Gjensidiges Tilstandsgaranti er en unik forsikring som bare vi tilbyr. Forsikringen gjør bolighandelen tryggere for både selger og kjøper. Skulle det vise seg at boligen ikke er som beskrevet i tilstandsrapporten, reparerer vi uoppdagede feil og mangler i inntil 5 år etter overtakelsen. Dermed slipper både selger og kjøper eventuelle langvarige prosesser og konflikter.

  Tilstandsgarantien gir trygghet og verdi for både selger og kjøper.

  Les mer om Tilstandsgaranti

  Trenger jeg å kjøpe eierskifteforsikring/boligselgerforsikring i tillegg til Tilstandsgaranti?
  Nei, det trenger du ikke. Forsikringen dekker det samme, og litt mer ved at den gir trygghet for både kjøper og selger og ikke har krav til vesentlighet. Vesentlighet vil normalt bety at feilen tilsvarer mer enn 5% av boligens kjøpesum eller at selger har oppgitt feil eller holdt tilbake informasjon. Dette er ikke et krav hos oss.
  Trenger jeg kjøpe boligkjøperforsikring i tillegg til Tilstandsgaranti?
  Nei, det vil vi ikke anbefale. Vanlige boligkjøperforsikringer dekker advokathjelp for å vurdere om du har rett til erstatning i henhold til norske lover. Tilstandsgarantien gir deg også en full juridisk vurdering, men i de fleste tilfeller løser vi saken uten advokatbistand fordi vi, på bakgrunn av tilstandsrapporten, vil være forpliktet til å erstatte eller reparere.
  Er det boligselger eller boligkjøper som er forsikringstaker?
  Det er selgeren som kjøper Tilstandsgarantien, men både selger og kjøper står som forsikringstaker hos Gjensidige på hver sin del av forsikringen. Selger har ikke innsyn i eventuelle skadesaker med mindre det er nødvendig for en forsvarlig behandling av saken.
  Hva gjør jeg dersom jeg avdekker feil eller mangler etter overtakelse?
  Hvis du avdekker feil eller mangler etter overtakelse skal du melde skaden på gjensidige.no. Da vil vi normalt sende en takstmann som vurderer skaden. Er skaden dekket av Tilstandsgarantien vil Gjensidige sørge for reparasjon eller gi deg økonomisk kompensasjon dersom det er mer hensiktsmessig.
 • Andre forsikringer

  Trenger jeg husforsikring om jeg har Tilstandsgarantien?
  Ja. Tilstandsgarantien sikrer deg mot feil og mangler som var tilstede da boligen ble kjøpt, men som ikke ble oppdaget i forbindelse med tilstandsvurderingen. Den dekker ikke brann, innbrudd og andre plutselige og uforutsette forhold som en husforsikring sikrer deg mot.